วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ลักษณะบางอย่างของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน       
ลักษณะบางอย่างของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่พอสังเกตได้ มีดังนี             
              1. ไม่ตอบสนองเมื่อเรียก
              2. มักตะแคงหูฟัง
              3. ไม่พูด มักแสดงท่าทาง
              4. พูดไม่ชัด เสียงผิดปกติ
              5. พูดไม่ถูกหลักไวยากรณ์
              6. พูดมีเสียงแปลก มักเปล่งเสียงสูง
              7. พูดด้วยเสียงต่ำ หรือด้วยเสียงที่ดังเกินความจำเป็น
              8. เวลาฟังมักจะมองปากของผู้พูด หรือจ้องหน้าผู้พูด
              9. รู้สึกไวต่อการสั่นสะเทือน และการเคลื่อนไหวรอบตัว
              10. ไม่มีปฏิกิริยาต่อเสียงดัง เสียงพูด เสียงดนตรี หรือมีบ้างเป็นบางครั้ง
              11. ไม่ชอบร้องเพลง ไม่ชอบฟังนิทาน แต่แสดงการตอบสนองอย่างสม่ำเสมอต่อเสียงดังในระดับที่เด็กได้ยิน
              12. มักทำหน้าเด๋อเมื่อมีการพูดด้วย
              13. ไม่พูดเมื่อมีสิ่งเร้าใจจากสภาพแวดล้อม
              14. ซน ไม่มีสมาธิ
              15. ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้
              16. มีความลำบากในการอ่านหนังสือ
              17. ไม่ตอบคำถาม
              18. อาจมีปัญหาทางอารมณ์และสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น